Der Wimpel

Kobling

Koblingen monteres i det indvendige standardgevind. Ved hjælp af koblingen kan der etableres en løs forbindelse mellem stempelstang og bevæget masse. Der skal placeres en tilsvarende not i modstykket. AHP Merkle tilbyder et passende modstykke til samtlige koblinger. Det kan findes under Tilbehør.

» Detaljer